گروه شیمی حفاری

در جهت تدوین دانش های فنی جدید و تخصصی و نیل به فناوریهای پیشرفته، این گروه فعالیتهای پژوهشی مرتبط در زمینه گل حفاری، سیمانکاری، اسیدکاری، خوردگی شیمیایی را از طریق بررسی مشکلات و پیشنهاد راهکار ( ارائه شرح خدمات )، اولویت بندی طرح ها، فراخوان پروپوزال، اطلاع رسانی( طراحی پورتال )، حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، برگزاری سمینارهای تخصصی، تلاش و حمایت درجهت ارائه مقالات در نشریات ملی و بین المللی، ارائه اخبار و تازه ها از طریق ترجمه مقالات نشریات معتبر و جدید، انجام می دهد. این گروه همچنین آمادگی خود را برای دریافت پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی از طریق سایر متخصصان در زمینه های مذکور را نیز اعلام می دارد. لیست فعالیت های پژوهشی ارائه شده توسط گروه برای سال 85 و 86 در پورتال مرکز تحقیقات حفاری فراهم می باشد.

از دیگر فعالیتهای این گروه می توان نظارت و مدیریت پروژه های تحقیقاتی و ارزیابی نتایج تحقیقات برای انتشار و تشکیل گردهمائیهای مشترک میان اساتید دانشگاه و کارشناسان صاحبنظر برای تبادل اطلاعات را برشمرد.